El Paleolitic Superior de la Bauma de la Peixera d´Alfés (Segriá, Lleida) (2ª Campanya d´excavacions, octubre de l984): noves perspectives a les comarques lleidatanes.

 

Fullola J., Gallart, J., Peña-Monné, J.L. & García-Argüelles, P., 1985.  El Paleolitic Superior de la Bauma de la Peixera d´Alfés (Segriá, Lleida) (2ª Campanya d´excavacions, octubre de l984): noves perspectives a les comarques lleidatanes. In: Homenatje al Dr. J.M. Corominas, I, 169-179. Barcelona.