Estudi geomorfológic i industrial del jaciment paleolític de la Bauma de la Peixera d´Alfés (Lleida).

 

Fullola J., Gallart, J., Peña Monné, J.L. & García-Argüelles, P., 1987. Estudi geomorfológic i industrial del jaciment paleolític de la Bauma de la Peixera d´Alfés (Lleida). Tribuna d´Arqueología, 1986-87, 15 -22.

 

El propósit d'aquest resum és el de donar a conèixer les últimes dades elaborades per l'equip de treball que ha intervingut al jaciment paleolític de la Bauma de la Peixera d'Alfés. Després d'una breu introducció geogràfica i històrica distingirem dues parts ben diferenciades, la que tractara els aspectes geomorfológics, a càrrec del Dr. J. L. Pena i Monné, de la  Universitat de Saragossa, i la que tractarà aspectes arqueològics, fruit de la col·laboració dels altres tres firmants, de la Universitat de Barcelona.

El jaciment de la Bauma de la Peixera d'Alfés es troba dins del terme municipal d'Alfés, a la comarca lleidatana del Segria, a uns 10 km al SE de Lleida i a uns 4 km de la coneguda «Roca dels Moros» de Cogul. Es tracta d'un antic abric, la visera del qual va caure i va deixar al descobert, i en pendent cap al riu Set, el paquet sedimentari que contenia. El Set, afluent del Segre, circula 10 metres per sota del jaciment, localitzat al costal del tall format per l'erosió fluvial.

Històricament la descoberta del jaciment correspon al grup de recerques de «La Femosa» del Museu Local Arqueològic d'Artesa de Lleida. El coneixement del materials prospectats i la proposta de col·laboració de l'esmentat grup amb l'equip de treball va portar-nos a iniciar la tasca d'excavació durant l'any 1984. Cal dir també que la zona és rica en material lític del Paleolític Inferior i Mitja, per la qual cosa el pla global de recerca va plantejar-se juntament amb els investigadors que treballaven el tema, E. Carbonell i R. Mora, per tal d'obtenir una visió global del poblament paleolític de l'àrea.