Guía de l´Exposició dels materials de la Bauma de la Peixera d´Alfés. Un jaciment del Paleolitic a la vall del Set, Alfés (Segriá).

 

Fullola J., Gallart, J., Peña Monné, J.L. & García-Argüelles, P., 1986. Guía de l´Exposició dels materials de la Bauma de la Peixera d´Alfés. Un jaciment del Paleolitic a la vall del Set, Alfés (Segriá). Quaderns d´Arqueología, 1, 1-22.